Eksisterende leietakere høsten 2015:

GranSport_Logo Gran Sport AS Sportsforretning
G-Sport
Match Gran Herrekvippering Match herreklær
Fagerholt Logo Gullsmed Fagerholt VIP Gullsmed
GHH Logo GHH Gran Handel og Håndverk
Accountor Logo Accountor
Hadeland-Nittedal
Tidligere Flatla Regnskap AS
HH Logo Hadelandshagen AS Næringshage
Hadeland AS Hadeland Avisen Hadeland
Vitari Vitari/ Ekapp Vitari Innlandet
Marcello Logo Macello Consulting AS Konsulentvirksomhet IT
Cantor_Logo Cantor AS Økonomistyring og rapportering
Stork Logo  DJ Stork Drives Elektromotorer
  Otrera logo Otrera Institusjon omsorg/barnevern
Etableringsveilerer Logo Gran Kommune / Lunner Kommune Etableringsveileder
Bedriftsakademiet_logo BedriftsAkademiet As Kursvirksomhet
(Jobbsøkerkurs)
Euroskolen Euroskolen Kursvirksomhet (Nav kurs)