Kontorfelleskap       

I sammarbeid med Hadelandshagen tilbyr vi kontorplasser, mer info her:  www.hadelandshagen.net

Hadelandshagen AS er næringshagen på Hadeland – spesielt innrettet mot kompetansebaserte virksomheter i en etablerings- og vekstfase.

Selskapet skal gjennom å tilby attraktive fysiske lokaler og infrastruktur – og et stimulerende vekstmiljø med tilgang på utviklingskompetanse – bidra til verdifull næringsutvikling for Hadelandsregionen.

Hos Hadelandshagen finner du:

 

HH_folder1

HH_folder2