Gran sentrum

Gran sentrum er det naturlige handelsenteret på Hadeland.
Mer en 100 virkasomheter er samlet på et konsentrert område, med bra parkeringsdekning og alle fasiliteter i gangavstand.
Tog, buss og taxi knytepunkter, og en rivende utvikling i området åpner for mange spennede muligheter.
 

GHH Logo

Mer informasjon se Gran Handel & Håndtverk

Gran Kommune: (Kilde; Visithr.no)

 
Beliggenhet og befolkning
Gran Kommune ligger i søndre del av Oppland Fylke, på begge sider av Randsfjorden, og er den største av Hadelandskommunene.
De fleste innbyggerne bor syd i kommunen der avstanden til Oslo er mellom 60 til 70 km.
Her ligger de tre tettstedene Brandbu, Jaren og Gran med til sammen ca. 5.000 innbyggere.
Ved inngangen til år 2010 var det 13.362 innbyggere i kommunen, og i tiden fremover regnes det med en god befolkningstilvekst.
Totalt areal er 760 kvkm, herav 63% skog, 10% jordbruksareal og 27% vann og annet areal.

Næringsliv
Gran Kommune har rike tradisjoner som jord- og skogbrukskommune. I tillegg er mange sysselsatt innenfor servicenæringen og innen industri, bygg og anlegg.
De største bedriftene i Gran leverer varer og tjenester innen elektronikk, ventilasjon, fottøy, transport og energi.

Boliger, skoler og barnehager
Gran Kommune har et desentralisert bo, skole- og barnehagetilbud. Ved siden av kommunale tomtefelt i de tre tettstedene, tilrettelegger også kommunen for boligbygging andre steder.
Kommunen har god dekning av barnehager, 12 barne- og ungdomsskoler samt en videregående skole og folkehøyskole.

Kultur
Kommunen har et store og variert kulturtilbud og uttallige tilbud om fritidsaktiviteter.
Håndball, fotball, ski og hestesport har spesielt stor oppslutning, og det er stor interesse for aktiviteter innen musikk/korps.
Kommunen har også bibliotek, kino, kulturskole og klubbtilbud til forskjellige brukergrupper.
Store naturområder innbyr til gode opplevelser både på sommer- og vinterstid.

Se flere opplysninger om kommunen her: Gran kommune